www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkosken ohijuoksutus

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkosken ohijuoksutus > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 0.90 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 23.8.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 49.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 136.21 m3/s, se on havaittu 09.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.30 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -19.71           8.793          
  2           42.50           5.575          
  3           60.09           7.084          
  4           71.35           8.357          
  5           79.69           9.389          
  6           86.32           10.246          
  7           91.82           10.977          
  8           96.53           11.613          
  9           100.65           12.176          
  10           104.31           12.681          
  15           118.20           14.631          
  20           127.93           16.019          
  30           141.51           17.981          
  40           151.09           19.376          
  50           158.50           20.459          
  60           164.53           21.346          
  70           169.63           22.096          
  80           174.04           22.746          
  90           177.93           23.320          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           181.41           23.834          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5700251 Lämsänkosken ohijuoksutus havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto