logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Länkelä

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Länkelä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.6.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.6.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.6.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 48.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 48.3 - 48.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 48.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 48.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 48.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 48.3 m3/s ja maksimiarvo 106 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1936 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 339.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 686.00 m3/s, se on havaittu 19.05.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 96.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           123.14           20.921          
  2           317.76           13.265          
  3           372.81           16.854          
  4           408.04           19.885          
  5           434.12           22.339          
  6           454.86           24.378          
  7           472.09           26.117          
  8           486.83           27.631          
  9           499.71           28.971          
  10           511.15           30.172          
  15           554.61           34.811          
  20           585.05           38.114          
  30           627.56           42.782          
  40           657.53           46.101          
  50           680.69           48.679          
  60           699.58           50.788          
  70           715.53           52.573          
  80           729.33           54.120          
  90           741.50           55.485          
  100           752.37           56.707          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5700700 Länkelä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.