logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Länkelä

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Länkelä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.6.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.6.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.6.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 19.01 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 19.01 - 19.01 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 19.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 19.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 19.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 19.01 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 19.01 m ja maksimiarvo 19.52 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1936 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 20.66 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 21.73 m, se on havaittu 19.05.1955 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 19.90 m.
  • Havainnot asemalta 5700700 Länkelä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.07. vedenkorkeus on keskimäärin 18.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 18.33 - 18.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 18.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 18.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 18.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 18.41 - 18.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 19.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 18.25 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 28.08. vedenkorkeus on keskimäärin 18.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 18.26 - 18.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 19.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 18.05 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 28.09. vedenkorkeus on keskimäärin 18.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 18.37 - 19.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 19.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 18.05 m.