www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 133 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 65.9 - 219 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 65.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 98.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 161 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 219 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 32.4 m3/s ja maksimiarvo 219 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1984 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 141.60 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 283.00 m3/s, se on havaittu 29.04.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 58.27 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           57.88           12.473          
  2           133.22           7.909          
  3           154.54           10.049          
  4           168.17           11.855          
  5           178.27           13.318          
  6           186.30           14.534          
  7           192.97           15.571          
  8           198.68           16.474          
  9           203.67           17.272          
  10           208.10           17.989          
  15           224.92           20.755          
  20           236.71           22.724          
  30           253.16           25.507          
  40           264.77           27.486          
  50           273.74           29.023          
  60           281.05           30.280          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           287.22           31.344          
  80           292.57           32.266          
  90           297.28           33.081          
  100           301.49           33.809          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5703100 Lämsänkoski -> Uljua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Uljuan koneistovirtaama 30 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto