logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.4.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.4.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 145 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 67.2 - 219 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 67.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 114 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 176 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 219 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 62.0 m3/s ja maksimiarvo 219 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1984 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 138.88 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 283.00 m3/s, se on havaittu 29.04.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 58.27 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           56.56           11.770          
  2           130.65           7.463          
  3           151.60           9.482          
  4           165.01           11.187          
  5           174.94           12.568          
  6           182.83           13.715          
  7           189.39           14.693          
  8           195.00           15.545          
  9           199.91           16.299          
  10           204.26           16.975          
  15           220.81           19.585          
  20           232.39           21.443          
  30           248.57           24.069          
  40           259.98           25.936          
  50           268.80           27.387          
  60           275.99           28.573          
  70           282.06           29.577          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           287.32           30.448          
  90           291.95           31.216          
  100           296.09           31.903          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5703100 Lämsänkoski -> Uljua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Uljuan koneistovirtaama 30 m3/s