www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 81.27 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.03 - 81.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.03 m, 75 % todennäköisyydellä yli 81.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 80.96 m ja maksimiarvo 81.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1984 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 83.40 m, se on havaittu 29.04.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.52 m.
  • Havainnot asemalta 5703100 Lämsänkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.09. vedenkorkeus on keskimäärin 80.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.86 - 80.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.85 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 80.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.88 - 81.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 81.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.92 - 81.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.86 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.95 - 81.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.90 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto