www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.7.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 81.20 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.05 - 81.66 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 81.05 m, 75 % todennäköisyydellä yli 81.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.66 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 81.05 m ja maksimiarvo 81.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1984 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 83.40 m, se on havaittu 29.04.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.52 m.
  • Havainnot asemalta 5703100 Lämsänkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 81.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 81.03 - 81.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 81.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 80.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.94 - 81.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.87 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 80.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.85 - 81.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.69 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 80.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.75 - 81.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto