www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski Uljuan tulovirtaama > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 80.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 80.83 - 81.12 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 80.83 m, 75 % todennäköisyydellä yli 80.85 m, 25 % todennäköisyydellä yli 81.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 81.12 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 80.82 m ja maksimiarvo 81.23 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1984 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 82.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 83.40 m, se on havaittu 29.04.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 81.52 m.
  • Havainnot asemalta 5703100 Lämsänkoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 80.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.84 - 80.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.82 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 81.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.89 - 81.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.79 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 81.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.92 - 81.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.81 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 81.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.99 - 81.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 81.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.85 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto