www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski kokonaisvirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski kokonaisvirtaama > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.6.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.6.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 13.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.59 - 28.9 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 7.59 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 19.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.48 m3/s ja maksimiarvo 84.9 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Uljuan koneistovirtaama 30 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto