www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lämsänkoski kokonaisvirtaama

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lämsänkoski kokonaisvirtaama > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 134 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 66.3 - 272 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 66.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 100 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 162 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 272 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 32.8 m3/s ja maksimiarvo 308 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Uljuan koneistovirtaama 30 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto