www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Temmes- ja Piehinginjoen vesistöalue ja osa Perämeren rannikkoalueesta

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla jokien virtaamat ovat laskeneet hyvin pieniksi. Monin paikoin virtaamat ovat jo loppukesälle tyypillisellä tasolla. Lapuanjoen Liinamaassa joen pinta ei ole ollut näin alhaalla kesäkuussa 30 vuoteen. Mikäli kesästä tulee vähäsateinen, on alueella tavanomaista suurempi riski kuivuudelle. Alueen järvet ovat kesäkorkeuksissaan. Maaperä on varsin kuivaa, joten sateet imeytyvät pääosin maaperään eivätkä nosta virtaamia merkittävästi.

Iijoen alueella vedenpinnat ja virtaamat ovat laskeneet lähelle tyypillisiä kesälukemia. Ne pysyvät pääsääntöisesti lähellä nykyisiä tasojaan, tosin Livojoella ja Siuruanjoella sade voi hieman nostaa vedenpintoja lähipäivinä. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 15-17 m3/s. Kummankin vedenkorkeus on saavuttanut kesän huippunsa. Kostonjärvi on jo laskussa, Irnijärvi kääntymässä laskuun.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 30.06.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajarvi (Haapajärven tekojärvi)
Pattijoki
Pattijoki ohijuoksutus
Piehinginjoki
Temmesjoki
Tyrnävänjoki lm
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto