www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateet kasvattavat valuntoja ja järvien tulovirtaamia hieman tällä viikolla Oulujoen vesistössä, mutta loppuviikosta valunnat pienenevät sään pakastumisen myötä. Järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat pääosin marraskuun keskitasojensa tuntumassa, mutta edelleen paikoin niiden alapuolella. Vesistön koillisosassa Pesiöjärven ja Hossanjärven pinnat ovat jopa keskitasojaan ylempänä elokuun ja syyskuun sateiden vuoksi. Pohjavedenpinnat laskivat vesistössä kesän aikana keskimääräisen tason alapuolelle, mutta ovat nousseet syksyn sateiden myötä marraskuulle tyypillisiin lukemiin. Paikallisesti pohjavedenpinnat voivat silti olla edelleen matalalla.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat pääosin ajankohdan keskitasojansa tuntumassa. Oulujärven pinta on noin 25 cm keskitasoaan alempana. Juoksutukset Oulujärven Jylhämästä olivat kesäaikana pieniä, ja ovat olleet vielä syksylläkin keskitasoa pienempiä. Oulujoen virtaama Merikoskessa on viimeisen viikon aikana ollut noin 200 m3/s, kun se keskimäärin lokakuussa on 230 m3/s.

Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan pinnat ovat nousseet noin 50cm ja 30 cm syyskuun alun jälkeen ja ovat lähellä ajankohdan keskitasojaan. Lammasjärven pinta on jo kääntynyt laskuun, mutta Lentuan vedenkorkeus nousee hitaasti kuun loppuun asti.

Kuusamon seudulla Muojärven ja Kitkajärven vedenkorkeudet ovat nousseet syksyn aikana noin 10 cm ja ovat enää alle 5 cm ajankohdan keskitasojensa alapuolella. Ennusteen mukaan järvien vedenkorkeudet nousevat hitaasti syksyn ajan, mutta Kitkajärven vedenpinta saattaa pysyä koko talven ajan keskitasoaan alempana. Oulankajoen virtaama nousi viime viikon sateiden vuoksi noin 30 cm, mutta nyt virtaama on jo kääntynyt laskuun.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 12.11.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto