www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Valunnat ja jokien virtamaat ovat lähellä kesälle tyypillisiä pieniä arvoja Oulujoen vesistössä. Säännösteltyjen järvien pinnat ovat nousseet lähelle kesätasojansa ja luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskussa. Toukokuu on ollut vähäsateinen vesistön itäosissa, loppukuusta ennustetaan vähäsateista koko vesistöalueella.

Oulujärven kesäaikainen suositusvedenkorkeus saavutettiin viime viikolla. Virtaama Oulujoen alajuoksulla Merikosksessa on nyt noin 250 m3/s, ja pysyy lähellä tätä lukemaa tai laskee hieman lähiviikkoina Oulujärven juoksutuksista riippuen.

Hyrynsalmen reitin Kianta- ja Vuokkijärvi nousevat touko-kesäkuussa vielä noin 30-40 cm. Sotkamon reitillä Ontojärven pinta nousee vielä lähes 100 cm ja Sotkamojärvet noin 30-40 cm.

Luonnontilaisten järvien pinnat nousivat kuun alussa tavanomaisiin kevätkorkeuksiin ja ovat nyt laskussa kohti kesätasojaan. Keväthuiput ajoittuivat noin 2-3 viikkoa keskimääräistä aiemmaksi. Lammasjärven ja Lentuan pinnat laskevat noin 40 cm kesäkuun loppuun mennessä.

Kuusamon seudun luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat taittuneet laskuun tavanomaisen suuruisista keväthuipuistaan. Kitkajärven pinta laskee kesäkuun loppuun mennessä 5-15 cm sääolosuhteista riippuen.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 26.05.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto