www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Talvinen sää pitää valunnat pieninä Oulujoen vesistössä. Luonnontilaisten järvien pinnat nousivat hieman viime viikkoina kuun puolivälin runsaiden sateiden ansiosta, mutta pakkasjakson myötä järvien pinnat ovat kääntyneet tai kääntymässä laskuun. Lunta on vesistöalueelle kertynyt keskimäärin noin 30 mm lumen vesiarvona ilmaistuna.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin alkutalven keskitasojensa tuntumassa. Oulujärven vedenpinta laski kuivasta vesitilanteesta ja säännöstelypäätöksistä johtuen reippaasti syys-lokakuun aikana ja on nyt 35 cm alle ajankohdan keskitason. Vedenkorkeus pysynee lähiviikot lähellä nykyistä tasoaan. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on viime viikkoina ollut hieman alle ajankohdan keskimääräisen.

Hyrynsalmen reitillä järvien vedenkorkeudet ovat hitaassa laskussa kohti talvikorkeuksiaan. Sotkamon reitillä vedenkorkeudet nousivat vielä marraskuussa noin 20 cm, mutta lähiviikkoina vedenkorkeudet pysyvät nykyisten lukemiensa tuntumassa.

Luonnontilaisten järvien pinnat pääosin kääntyneet jo laskuun valuntojen pienennyttyä. Hyrynsalmen reitillä järvien vedenkorkeudet ovat melko lähellä ajankohdan keskitasojaan, Sotkamon reitillä ajankohdan keskitason alapuolella. Lentuan vedenkorkeus nousee vielä muutamia senttejä ja kääntyy laskuun vasta ensi viikolla. Lammasjärven pinta nousi marraskuussa sateiden vuoksi noin 15 cm, ja on nyt kääntymässä laskuun.

Kuusamon seudulla Kitkajärven pinta laski syksyn aikana noin 40 cm ajankohdan keskitasonsa tuntumaan. Sen ja Muojärven pinnat ovat hitaassa laskussa kohti talvikauden alhaisia tasojaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 30.11.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto