www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat keskitasoa korkeammalle sateisen syksyn vuoksi Oulujoen vesistöalueella. Marras-joulukuussa vesistöalueen lumen vesiarvo kasvoi ajankohtaan nähden tavallista suuremmaksi, mutta tammikuussa lumen vesiarvo ei ole juurikaan kasvanut vaihtelevan sään vuoksi. Ennusteen mukaan sää kylmenee ensi viikolla, joten valunta pienenee hiljalleen.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä keskimääräisiä vedenkorkeuksiaan. Hyrynsalmen reitin Vuokkijärven pinta on yli 100 cm ja Kiantajärven noin 50 cm alkuvuoden keskitasoaan ylempänä. Säännösteltyjen järvien pinnat kääntyvät tammikuussa talvelle tyypilliseen laskuun.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskitasojensa yläpuolella. Kainuun suurista luonnontilaisista järvistä Lammasjärvi on 30 cm ja Lentua 15 cm alkuvuoden keskitasoaan ylempänä. Järvien vedenkorkeudet voivat nousta vielä 2-10 cm tammikuun aikana, mutta kääntyvät laskuun lähiviikkoina.

Kuusamon seudulla lämpötilat pysyvät pakkasella, joten Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet jatkavat hidasta laskuaan. Järvien vedenkorkeudet ovat sateisen syksyn vuoksi 5-10 cm tammikuun puolivälin keskitasojaan korkeammalla. Lumen vesiarvo on alueella noin 160 mm, kun se tavallisesti tähän aikaan vuodesta on noin 90 mm eli lunta on selvästi keskimääräistä enemmän. Tämän perusteella myös kevättulva voi olla keskimääräistä suurempi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.01.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto