www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon sateet ovat tilapäisesti hidastaneet luonnontilaisten järvien pintojen laskua, mutta valunnat ja jokien virtaamat ovat edelleen kesälle tyypillisesti pieniä. Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin 20-40 cm tavanomaisten kesätasojensa alapuolella.

Oulujärven vedenpinta on kesäkuun keskitasonsa tuntumassa. Virtaama Oulujoen alajuoksulla Merikosksessa on vaihdellut viime viikkojen aikana 75 m3/s ja 250 m3/s välillä ja pysynee lähellä näitä lukemia lähiviikkoina Oulujärven juoksutuksista riippuen.

Hyrynsalmen reitin Kianta- ja Vuokkijärvi ovat noin 30-40 cm alkukesän keskitasojensa alapuolella. Hyrynjärven pintaa on laskettu huoltotoimenpiteiden vuoksi lähes 50 cm, ja sen vedenkorkeus nostetaan tavanomaiselle kesätasolleen hiljalleen heinäkuun aikana. Sotkamon reitin Ontojärvi ja Sotkamojärvet ovat tavanomaisten kesätasojensa alapuolella, vaikka juoksutukset järvistä ovat olleet pieniä.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskussa kohti kesätasojaan. Lammasjärven ja Lentuan pinnat laskevat sademääristä riippuen noin 10-30 cm heinäkuun loppuun mennessä.

Kuusamon seudulla luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskussa. Kitkajärven pinta on noin 10 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä, Muojärven saman verran alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto