www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Heinäkuun runsaat sateet ovat nostaneet järvien pintoja tai hidastaneet niiden laskua Oulujoen vesistöalueella. Jokien virtaamat ovat palautumassa kesälle tyypillisille tasoille tämän viikon poutaisemman sään myötä. Luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskussa.

Oulujärven vedenpinta on ajankohdan keskitason tuntumassa ja pysyy nykyisellään tai nousee hieman lähiviikkoina. Virtaama Oulujoen alajuoksulla Merikoskessa on keskimäärin tavanomainen, mutta vaihtelee Oulujärven juoksutusten mukaan.

Sateiden myötä Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien pinnat ovat nousseet lähelle tavanomaisia heinäkuun puolivälin tasoja. Myös Sotkamon reitin järvien pinnat ovat pääosin tavanomaisissa kesätasoissa ja laskevat tyypilliseen tapaansa loppukesän ajan joitakin kymmeniä senttejä. Ontojärvi on noin 20 cm tavanomaista alempana

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat nousseet hieman heinäkuussa. Suuremmissa järvissä, kuten Lammasjärvessä ja Lentuassa, sateet ovat vain hidastaneet vedenkorkeuksien laskua. Lammasjärven ja Lentuan pinnat laskevat syksyyn mennessä noin 10 cm sateista riippuen.

Kuusamon seudulla luonnontilaisten järvien vedenkorkeuksien lasku on sateiden myötä pysähtynyt. Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat lähellä ajankohdan keskitasoa ja laskevat hitaasti loppukesän ajan. Oulankajoen virtaama on kesäajalle tyypillisissä lukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.07.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto