www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Oulujoen vesistön useimpien järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat hieman alkusyksyn keskitasojaan alempana. Vesistön koillisosassa satoi elokuussa runsaasti, lähes 100 mm, minkä johdosta Pesiöjärven ja Hossanjärven pinnat ovat lähellä ajankohdan keskitasojaan. Viime viikolla satoi monin paikoin noin 30-40 mm ja luonnontilaisten järvien pinnat ovat kääntyneet nousuun syksylle tyypilliseen tapaan.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat noin 5-15 cm ajankohdan keskitasojaan alempana. Oulujärven pinta on noin 15 cm keskitasoaan alempana. Juoksutukset Jylhämästä ovat olleet pääosin pieniä toukokuusta lähtien. Oulujoen keskivirtaama Merikoskessa on viimeisen viikon aikana ollut noin 75-150 m3/s, kun se keskimäärin syyskuussa on 220 m3/s.

Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan pinnat ovat noin 15 cm keskitasojensa alapuolelle. Vedenkorkeudet nousevat hitaasti syyskuun ajan.

Kuusamon seudulla Muojärven ja Kitkajärven vedenkorkeudet ovat noin 10-15 cm ajankohdan keskitasojensa alapuolella. Ennusteen mukaan järvien vedenkorkeudet nousevat hitaasti syys-lokakuun ajan. Viime viikon runsaat, noin 40 mm sateet imeytyivät pääosin kuivaan maahan, mutta Oulankajoen vedenkorkeuskin nousi noin 15 cm. Jokien virtaamat kasvavat hieman lisää tämän viikon sateiden myötä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.09.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto