www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syksy on ollut Oulujoen vesistössä syys-lokakuun vaihteen runsassateista jaksoa lukuun ottamatta hyvin vähäsateinen. Sää jatkuu ennusteen mukaan vähäsateisena myös ensi viikolla ja valunnat pysyvät pieninä.

Oulujärven vedenpinta on laskenut kuivasta vesitilanteesata ja säännöstelypäätöksistä johtuen noin 40 cm syys-lokakuun aikana ja on nyt 40 cm alle ajankohdan keskitason. Vedenkorkeus pysynee lähiviikot lähellä nykyistä tasoaan. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on nyt hieman tavanomaista pienempi.

Muiden suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä ajankohdan mediaanitasojaan tai hieman niiden alapuolella. Järvien vedenpinnat pysyvät lähiviikkoina melko lähellä nykytasojaan.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat Hyrynjärven reitillä melko lähellä ajankohdan keskitasoja ja Sotkamon reitillä ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenkorkeudet ovat jatkavat laskuaan lokakuun ajan. Sotkamon reitillä Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet ovat 15 cm alle ajankohdan keskitasojen ja laskevat lokakuussa noin 5 cm.

Kuusamon seudulla Kitkajärven pinta on sateisen kesän jäljiltä yhä 20 cm tavanomaista korkeammalla. Vedenkorkeus laskee marraskuun loppuun mennessä 5-10 cm, mutta pysynee koko loppuvuoden ajan tavanomaista korkeammalla. Muojärven pinta on 5-10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella ja laskee seuraavan kuukauden aikana noin 5 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.10.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto