www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syyskuun loppu ja lokakuu ovat olleet vähäsateisia, edellisen 30 päivän aikana on satanut vain noin 25 mm. Elokuun ja syyskuun alun runsaat, 250 mm sateet näkyvät vesistössä järvien korkeina vedenpintoina koko syksyn ajan. Sää jatkuu pääosin vähäsateisena, joten järvien pinnat pysyvät nykytasoillaan tai laskevat hieman. Ensi viikon noin 10-20 mm sateet voivat hidastaa järvien laskua.

Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskeneet melko lähelle ajankodan tavanomaisia tasoja syyskuun korkeista arvoista. Oulujärven pinta on 20 cm yli ajankohdan tavanomaisen ja laskee hitaasti lokakuussa. Oulujärven juoksutukset jatkuvat suurina vielä viikkoja.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskeneet kymmeniä senttejä syyskuun lopun jälkeen, mutta ovat edelleen yleisesti 10-50 cm tavanomaisia syystasoja korkeammalla. Järvien pinnat jatkavat laskuun, mutta esimerkiksi Lammasjärven ja Lentuan vedenpinnat pysyvät tavanomaista korkeammalla todennäköisesti joulukuulle asti.

Myös Kuusamon seudulla satoi runsaasti syyskuun alussa. Muojärvi on noin 20 cm ja Kitkajärvi noin 10 cm ajankohdan keskitasoaan korkeammalla. Järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet jo huippulukemistaan ja jatkavat hidasta laskuun. Lokakuun loppuun mennessä Muojärvi laskee noin 5 cm ja Kitkajärvi pysyy lähellä nykytasoaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.10.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto