www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime syksyn runsaat sateet näkyvät edelleen järvien korkeina vedenpintoina Oulujoen vesistössä. Myös joulu-tammikuussa hyydetulvariskin vuoksi tehdyt pitkät jäädytysajot nostivat säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia. Nyt Oulujoen virtaama on ajankohdalle tavanomaisissa lukemissa. Keskimääräinen lumen vesiarvo Oulujoen vesistöalueella on ajankohdan mediaanin tuntumassa, noin 140 mm. Tämän perusteella myös kevättulvista ennustetaan keskimääräisen suuruisia. Tulvien suuruuden määrittää kuitenkin lopulta sulamisajan sää.

Oulujärven ja Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat noin metrin korkeammalla kuin alkukeväästä keskimäärin. Niiden pinnat pysyvät laskusta huolimatta keskimääräistä korkeammalla sulamiskauden alkuun asti. Ontojärven vedenpintaa on laskettu tavanomaista aiemmin alas kevätkorkeuteen voimalaitoksella tehtäviä huoltotöitä varten.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden korkealla, mutta talviseen tapaan laskussa. Kainuun Lammasjärven pinta on noin 20 cm ja Lentuan noin 15 cm maaliskuun alun keskitasoa korkeammalla. Luonnontilaiset järvet pysyvät tavanomaista korkeammalla sulamiskauden alkuun asti.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat noin 5-15 cm ajankohdan mediaanitasojensa yläpuolella. Järvien vedenkorkeudet ovat hitaassa laskussa, mutta pysyvät tavanomaista korkeammalla loppukevääseen asti. Oulankajoen virtaama on lähellä keskimääräisiä talvilukemia. Lumen vesiarvo alueella (noin 120-140 mm) on hieman ajankohdan keskimääräistä arvoa (noin 140-150 mm) pienempi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 04.03.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto