www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Valunnat ja järvien tulovirtaamat ovat kasvaneet Hyrynsalmen reitillä elokuun sateiden myötä. Luonnontilaisten järvien pinnat ovat kääntyneet nousuun tai niiden lasku on hidastunut. Järvien vedenkorkeudet ovat kuitenkin edelleen pääosin ajankohdan keskitasojensa tuntumassa koko vesistöalueella. Myös loppuviikon sää on sateinen, ja pienten luonnontilaisten järvien pinnat nousevat vielä ainakin viikon ajan. Säännösteltyjen järvien juoksutukset todennäköisesti kasvavat Hyrynsalmen reitillä.

Oulujärven vedenpinta on pysynyt koko kesän ajan lukeman NN+122.60 m tuntumassa ja pysynee myös lähiviikot lähellä tuota tasoa, juoksutuksista riippuen. Virtaama Oulujoen alajuoksulla Merikoskessa on tavanomainen, ja vaihdellut viime viikkoina 150 m3/s ja 330 m3/s välillä.

Hyrynsalmen reitin Kiantajärven ja Vuokkijärven pinnat nousivat kesä-heinäkuussa noin puoli metriä ja ovat nyt loppukesän mediaanitasojensa tuntumassa. Myös Sotkamon reitin järvien pinnat ovat pääosin tavanomaisissa kesätasoissa. Sotkamojärvien pinnat laskevat elokuussa noin 5-10 cm.

Sateinen kesä on pitänyt luonnontilaisten järvien pinnat tavanomaisia kesäkorkeuksia korkeammalla. Elokuun sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia etenkin Hyrynsalmen reitillä. Suuremmissa järvissä, kuten Lammasjärvessä ja Lentuassa, sateet ovat lähinnä hidastaneet vedenkorkeuksien laskua, mutta tällä viikolla vedenpinnat saattavat kääntyä pieneen nousuun.

Kuusamon seudulla Kitkajärven vedenkorkeus on noussut elokuussa noin 10 cm ajankohdan keskitasoa korkeammalle, ja nousee vielä noin 5 cm tällä viikolla. Muojärven pinta on lähellä ajankohdan keskitasoa ja pysyy lähiviikkoina nykyisellään. Oulankajoen vedenpinta on edelleen koholla, ja sen virtaama saattaa lähteä kasvuun uudelleen ensi viikolla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.08.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto