www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syyskuisen myrskymatalapaineen tuomien runsaiden sateiden vaikutukset näkyvät Oulujoen vesistössä pitkään. Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan pinnat pysyvät keskitasojaan korkeammalla koko syksyn ajan. Järvien pinnat ovat hitaassa laskussa, mutta jokien vedenkorkeudet nousevat ja laskevat sateiden mukaan.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasojaan. Poikkeuksena Ontojärvi, jonka vedenpinta on noin 60 cm lokakuun puolivälin keskitasoa alempana. Oulujoen virtaama Merikoskessa on viime aikoina ollut suurempaa kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, vaihdellen välillä 350-500 m3/s.

Sotkamon reitin suurten säännöstelemättömien järvien vedenpinnat ovat noin 30-35 cm lokakuun puolivälin keskitasojaan korkeammalla. Järvien pinnat ovat hitaassa laskussa, mutta ennusteiden mukaan vedenkorkeudet pysyvät keskitasojaan korkeammalla loppusyksyn ajan.

Kuusamon seudulla Kitkajärvi ja Muojärvi ovat vuodenajan mediaanitasoillaan ja niiden vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykytasojaan seuraavien viikkojen ajan. Oulankajoen virtaama on lokakuulle tavanomaisissa lukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.10.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto