www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Järvien tulovirtaamat ovat laskeneet selvästi kevään huippuarvoistaan, mutta ovat edelleen paikoin suuria Oulujoen vesistössä. Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat pääosin kääntyneet laskuun, mutta säännösteltyjen järvien nousu jatkuu vielä kesäkuulle asti. Toukokuu on ollut toistaiseksi hyvin vähäsateinen ja ennusteen mukaan myös ainakin seuraava viikko on vähäsateinen.

Oulujärven pinta nousee noin 35-40 cm kesäkuun loppuun mennessä. Kesäajan tavoitetaso NN+122.50 m saavutetaan tämänhetkisen ennusteen mukaan kesäkuun alkupuolella. Juoksutukset Jylhämästä ovat maltillisia.

Kainuun luonnontilaisten järvien pinnat nousivat keskimääräistä kevättulvaa korkeammalle. Lammasjärven pinta on laskenut jo noin 10 cm huipustaan ja Lentuan vedenkorkeuks on kääntymässä laskuun. Järvien pinnat pysyvät tavanomaista korkeammalla kesäkuun alkuun asti.

Kuusamon seudulla Muojärvi ja Kitkajävi ovat lähellä kevään huippuvedenrkeuksiaan. Kevätnousut jäävät keskimääräistä alhaisemmaksi vähäsateisen kevään vuoksi. Oulankajoen virtaama kasvoi viime viikolla nopeasti voimakkaan lämpenemisen takia ja virtaamahuippu oli hieman keskinmääräistä suurempi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.05.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto