www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Elokuun loppu ja syyskuu ovat olleet vähäsateisia myös Oulujoen vesistössä ja valunnat sekä jokien virtaamat ovat pienentyneet. Lähipäiville on luvassa runsaita sateita, jotka nostavat valuntoja. Lokakuun alku on kuitenkin ennusteessa vähäsateinen, joten valunnat kääntyvät uudelleen laskuun ensi viikolla.

Oulujärven vedenpinta on laskenut noin 25 cm viimeisen kuukauden aikana. Vedenkorkeus pysynee lähiviikot lähellä nykyistä tasoaan tai laskee hieman. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on syyskuussa ollut hieman tavanomaista suurempaa.

Suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä ajankohdan mediaanitasojaan ja vedenpinnat pysyvät syys-lokakuussa lähellä nykytasojaan.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat ajankohdan keskitasolla tai sen yläpuolella. Erityisesti Hyrynsalmen reitillä järvet ovat kesän runsaiden sateiden myötä paikoin selvästi tavanomaista korkeammalla, mutta laskussa. Tämän viikon sateet hidastavat pintojen laskua. Sotkamon reitillä Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskitasoja ja hyvin hitaassa laskussa.

Kuusamon seudun kesä oli sateinen ja Kitkajärven pinta nousi korkealle. Vedenkorkeus on laskenut kuivan syyskuun aikana noin 10 cm ja laskee edelleen, mutta järven pinta pysynee koko loppuvuoden ajan selvästi tavanomaista korkeammalla. Myös Oulankojoen koholla ollut virtaama on laskenut tavanomaiselle syystasolle, mutta kasvaa tällä viikolla hieman sateiden myötä. Muojärven pinta on 15 ajankohdan keskitason yläpuolella ja pysyy syys-lokakuussa nykytasollaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 28.09.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto