www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Valunnat ovat talviseen tapaan pieniä Oulujoen vesistössä ja järvien pinnat laskevat. Helmi-maaliskuussa ei ole juurikaan satanut, mutta vesistöalueella on silti hieman keskimääräistä enemmän lunta runsassateisten joulu- ja tammikuun vuoksi. Lumen vesiarvo on nyt noin 180 mm, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta lunta on noin 150 mm. Kainuussa lunta on paikoin enemmän, 180-200 mm. Lähiviikoista ennustetaan sateisempia ja lumen vesiarvot kasvavat.

Säännnösteltyjen järvien pinnat ovat laskussa kohti kevätalennusta. Hyrynsalmen reiteillä järvien pinnat ovat ajankohdan keskitasojensa tuntumassa. Sotkamon reitillä Rehja-Nuasjärven pinta on laskenut voimakkaasti viime viikkoina ja on jo lähellä kevätalennuslukemia. Oulujärven pinta on maaliskuun puolivälin keskitasoa noin 30 cm korkeammalla. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on ollut hieman ajankohdan keskiarvoa suurempi, viime viikkoina noin 400-450 m3/s.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat noin 10-20 cm tavanomaisia talvitasoja korkeammalla. Järvien pinnat ovat hitaassa laskussa, mutta esimerkiksi Lammasjärven ja Lentuan vedenpinnat pysyvät tavanomaista korkeammalla kevääseen asti.

Kevään tulvista ennustetaan lumen vesiarvojen perusteella hieman tavanomaista suurempia. Valuntahuiput osuvat suunnilleen toukokuun alkupuoliskolle. Tulvien suuruuden määrittää lopulta sulamisajan sää.

Kuusamon seudulla vesitilanne on ajankohtaan nähden hyvin tavanomainen. Muojärvi ja Kitkajävi ovat hitaassa laskussa. Oulankajoen virtaama on talvelle tyypillisessä, alhaisessa lukemassa. Lunta alueella on noin 170 mm, joka on hyvin lähellä ajankohdan keskimääräistä arvoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.03.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto