www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Järvien tulovirtaamat ovat kasvussa Hyrynsalmen reitillä ja saavuttavat huippunsa viikonloppuna. Sotkamon reitillä tulovirtaamien huippu on jo taittunut. Kevään myöhästymisen ja suuren lumimäärän vuoksi luonnontilaisten järvien pinnat nousevat keskimääräisiä keväthuippujaan korkeammalle.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat nousussa. Oulujärven kesän virkistyskäytöllinen suositustaso NN+122.50 m saavutettaneen suunnilleen viikon kuluttua. Sotkamojärvien pinnat nousevat nyt nopeasti ja jatkavat nousuaan kesäkuun lopulle asti. Vuokkijärven pinta nousee yli 2 m lähiviikkojen aikana.

Luonnontilaisten järvien pinnat nousevat nyt myös nopeasti. Järvien ennustetaan nousevan keskimääräisiä keväthuippujaan korkeammalle. Pienten järvien huiput saavutetaan tämän viikon lopulla, suurempien kesäkuun alussa. Suurten luonnontilaisten järvien Lammasjärven ja Lentuan pinnat nousevat vielä noin 35 cm ja 45 cm.

Valunnat ovat kasvussa myös Kuusamon seudulla ja järvien pinnat ovat nousussa. Muojärvi saavuttanee keväthuippunsa kesäkuun puolivälissä ja Kitkajärvi vasta kesäkuun lopulla. Oulankajoen virtaama saavuttaa keskimääräistä pienemmän keväthuippunsa viikonloppuna.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.05.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto