www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lämpötilat ovat pakkasella Oulujoen vesistössä ja valunnat ja järvien tulovirtaamat ovat pieniä. Lunta on Oulujoen varrella ja Hyrynsalmen reitin pohjoisosissa keskimääräsistä vähemmän, muualla vesistön alueella melko tavanomaisesti, keskimäärin 120 mm lumen vesiarvona mitattuna. Kevättulvista ennustetaan tällä hetkellä keskimääräisiä tai hieman sitä pienempiä lumen määrän perusteella, mutta sulamisajan sää ratkaisee lopulta tulvien suuruuden.

Oulujärven vedenkorkeus on 20 cm yli ajankohdan keskitason. Vedenkorkeus laskenee vielä noin 20-40 cm huhtikun puoliväliin mennessä. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on viime päivinä ollut hieman ajankohdan keskimääräistä pienempää, noin 100-250 m3/s lukemissa.

Sotkamon reitillä säännösteltyjen järvien pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla, Hyrynsalmen reitillä taas Kiantajärvi ja Vuokkijärvi ovat selvästi ajankohdan keskitasojaan ylempänä. Järvien pinnat laskevat kevääseen asti.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat pääosin lopputalvelle tavanomaisilla tasoilla ja hitaassa laskussa. Suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet laskevat lopputalven ja alkukevään aikana enää noin 5 cm.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat ajankohdan keskitasoillaan. Muojärvi pysyy huhtikuun puoliväliin saakka nykytasollaan, Kitkajärvi laskee 5-10 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.02.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto