www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Oulujoen vesistössä useimpien järvien pinnat ovat heinäkuun puolivälin keskitasoja alempana. Kesäkuun lopun sateet nostivat paikoin vesistön itäosan järvien vedenkorkeuksia keskitason yläpuolelle, mutta useimpien luonnontilaisten järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat yhä kuivan alkukesän johdosta tavallista alempana. Ennusteen mukaan sää on alkuviikosta sateeton. Loppuviikolla voi tulla sateita, mutta kuivan maaperän johdosta ne eivät juurikaan vielä lisää järviin tulevaa valuntaa.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat noin 10-30 cm ajankohdan keskitasojaan alempana, mutta kesäajan suositustasojen yläpuolella. Oulujärven vedenpinta on vain 5 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Juoksutukset Jylhämästä ovat olleet pieniä toukokuusta lähtien. Oulujoen keskivirtaama Merikoskessa on heinäkuussa ollut noin 60 m3/s, kun se keskimäärin heinäkuussa on 120-160 m3/s.

Kainuun luonnontilaisten järvien pintojen lasku hidastui kesäkuun lopun sateiden ansiosta, ja järvien vedenkorkeudet ovat nyt heinäkuun alun keskitasojensa tuntumassa. Vedenkorkeudet laskevat kesän loppuun mennessä vielä 10-50 cm kesän sademääristä riippuen.

Kuusamon seudulla Muojärven ja Kitkajärven vedenkorkeudet ovat noin 15-20 cm ajankohdan keskitasonsa alapuolella ja laskussa. Kitkajärven vedenkorkeus on ollut heinäkuun puolivälissä tätä alempana viimeksi 30 vuotta sitten ja Muojärven vain vuonna 2011 70-luvun alusta alkaneella havaintojaksolla. Ennusteen mukaan järvien vedenkorkeudet laskevat elokuun puoliväliin mennessä vielä 5-15 cm. Oulankajoen virtaama on myös ajankohtaan nähden poikkeuksellisen pieni.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.07.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto