www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sää lämpenee loppuviikosta ja lumen sulanta alkaa hiljalleen kasvattaa valuntoja Oulujoen vesistössä. Järvien tulovirtaamat ovat suurimmillaan toukokuun puolivälissä tai hieman sen jälkeen. Kevään myöhästymisen ja nopean sulannan takia luonnontilaisten järvien pinnat voivat nousta keskimääräisiä keväthuippujaan korkeammalle.

Oulujärven vedenkorkeus pysyy vielä lähiviikot nykytasollaan ja kääntyy nousuun tulovirtaamien kasvaessa toukokuun alun jälkeen. Kesän virkistyskäytöllinen suositustaso NN+122.50 m saavutettaneen jo toukokuun lopulla. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on viime aikoina ollut lähellä ajankohdan keskimääräistä ja sen alle, noin 100-350 m3/s.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä ajankohdan keskitasojaan ja kevään alimpia vedenkorkeuksiaan. Ontojärven pinta on hitaassa nousussa voimalaitoksilla tehtävien huoltojen vuoksi. Järvet täytetään kevään sulamisvesillä toukokuun aikana ja esimerkiksi Vuokkijärven pinta nousee noin 4 m.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tavanomaisilla tasoilla. Järvien vedenkorkeudet ovat jo hitaassa nousussa, mutta nousuvauhti kiihtyy toukokuun alun jälkeen. Järvien pinnat saavuttavat keskimääräistä korkeammat keväthuippunsa toukokuun puolivälin tienoilla.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat ajankohdan keskitasoillaan. Järvien pinnat kääntyvät nousuun toukokuun alun jälkeen ja saavuttavat tavanomaiset keväthuippunsa kesäkuun alussa tai puolivälissä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 25.04.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto