www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat alkukevään keskitasoa korkeammalla sateisen syksyn ja lauhan talven vuoksi Oulujoen vesistöalueella. Valunnat alkavat kasvaa tässä kuussa lumen sulannan myötä ja ovat vesistön länsiosissa suurimmillaan suunnilleen huhtikuun puolivälin jälkeen, pohjoisosissa toukokuun puolivälin tienoilla. Lumen vesiarvo on vesistöalueella 180 mm, joka on 25 mm keskiarvoa suurempi. Kainuun pohjoisosissa lunta on harvinaisen paljon ajankohtaan nähden. Hyrynsalmen reitin kevättulvista ennustetaan runsaan lumitilanteen vuoksi keskimääräistä suurempia, Sotkamon reitillä tulva on ennusteen mukaan keskimääräinen tai hieman suurempi, mutta sulamisajan sää määrittää lopulta tulvahuippujen suuruuden.

Oulujärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasoa korkeammalla, muut säännöstellyt järvet ovat tavanomaisissa alkukevään korkeuksissa. Järvien pinnat laskevat vielä joidenkin viikkojen ajan kunnes ne kääntyvät nousuun lumen sulannan myötä. Jokien virtaamat ovat suuria runsaiden juoksutusten vuoksi ja ennusteen mukaan esimerkiksi Oulujoen virtaama Merikosken kohdalla pysyy suurena, noin 500 m3/s tai yli, koko kevään ajan.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskitasojensa yläpuolella. Kainuun suuret järvet ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla. Lentua ei ole ollut v.1911 alkaneen havaintojaksonsa aikana näin korkealla huhtikuun alussa. Järvien vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykylukemiaan lähiviikot.

Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykylukemiaan sulamiskauden alkuun asti. Järvien vedenkorkeudet ovat noin 10-15 cm huhtikuun alun keskitasojaan korkeammalla. Lumen vesiarvo on alueella noin 260 mm, kun se tavallisesti tähän aikaan vuodesta on noin 170 mm. Lunta on paikoin jopa poikkeuksellisen paljon. Järvien pinnat nousevat ennusteen mukaan keväällä selvästi keskimääräistä tulvaa korkeammalle, Kitkajärvellä saatetaan hyvinkin nousta kevään 2015 tulvakorkeusennätyksen tasolle tai sen yli. Muojärven ja Kitkajärven ovat korkeummillaan toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. Oulankajoen virtaaman ennustetaan kasvavan toukokuun alkupuoliskolla keskimääräistä kevättulvahuippua suuremmaksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 01.04.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Aittokoski
Emäjoki Seitenoikea
Hossanjärvi
Hyrynjärvi
Iijärvi (Ristijärvi)
Iso Parvajärvi
Iso-Kiimanen
Iso-Pyhäntä
Jormasjärvi
Kalliojoki
Kalliojärvi
Kellojärvi
Kiantajärvi (Kiantajärvi Ämmänsaari)
Kivesjärvi
Lammasjärvi
Lentua
Leppikoski
Merikoski
Montta
Niemelänjärvi
Nuasjärvi Koivukoski
Nuojua
Ontojärvi (Ontojärvi Paloniemi)
Otermanjärvi (Otermajärvi)
Oulujärvi (Oulujärvi Melalahti)
Oulujärvi (Oulujärvi Vaala)
Oulujärvi (Oulujärvi Vuottolahti)
Oulujärvi Jylhämä
Palojärvi
Pesiöjärvi
Pieni-Kiimanen (Kaitainsalmi)
Pyhäkoski
Pälli
Rehja-Nuasjärvi (Nuasjärvi Rehjänselkä)
Sanginjoki
Saunajärvi
Utajärven allas
Utanen
Uva
Vellijärvi (Piispajärvi-Vellijärvi)
Vuokkijärvi (Vuokkijärvi Sanki)
Änättijärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Kuhmo Lumiaho
Pesiö Jokiniemi
Pesiö Kurikkaniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Mäntyniemi
Pesiö Vaatojärvi
Puolanka Alakangas
Suomussalmi Kullisuo
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto