www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Otermanjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Otermanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 140.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 140.36 - 140.95 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 140.36 m, 75 % todennäköisyydellä yli 140.55 m, 25 % todennäköisyydellä yli 140.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 140.95 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 140.35 m ja maksimiarvo 141.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 141.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 141.96 m, se on havaittu 05.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 140.86 m.
  • Havainnot asemalta 5903470 Otermajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 140.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.33 - 140.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.31 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 140.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.33 - 140.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 140.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.42 - 140.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.25 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 140.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.55 - 140.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.31 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto