www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Otermanjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Otermanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.12.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.12.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 140.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 140.72 - 140.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 140.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 140.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 140.72 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 140.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 140.72 m ja maksimiarvo 140.77 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 141.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 141.96 m, se on havaittu 05.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 140.86 m.
  • Havainnot asemalta 5903470 Otermajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 140.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.69 - 140.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.01. vedenkorkeus on keskimäärin 140.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.61 - 140.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 140.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.51 - 140.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.48 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 140.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.44 - 140.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.41 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto