www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Otermanjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Otermanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 141.55 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 141.26 - 141.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 141.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 141.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 141.66 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 141.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 141.24 m ja maksimiarvo 141.92 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 141.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 141.96 m, se on havaittu 05.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 140.86 m.
  • Havainnot asemalta 5903470 Otermajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.02. vedenkorkeus on keskimäärin 140.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.70 - 140.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.02. vedenkorkeus on keskimäärin 140.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.60 - 140.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.03. vedenkorkeus on keskimäärin 140.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.51 - 140.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.47 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 29.04. vedenkorkeus on keskimäärin 140.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.68 - 141.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 141.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.56 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto