www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Otermanjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Otermanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 141.44 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 141.08 - 141.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 141.08 m, 75 % todennäköisyydellä yli 141.23 m, 25 % todennäköisyydellä yli 141.61 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 141.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 141.00 m ja maksimiarvo 141.88 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 141.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 141.96 m, se on havaittu 05.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 140.86 m.
  • Havainnot asemalta 5903470 Otermajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 140.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.33 - 140.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.31 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 140.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.30 - 140.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 140.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.36 - 140.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.27 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 140.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 140.49 - 140.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 140.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 140.37 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto