www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Hyrynjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Hyrynjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.9.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 140 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 139 - 180 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 150 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 180 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 139 m3/s ja maksimiarvo 242 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 255.02 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 438.00 m3/s, se on havaittu 15.05.1964 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 153.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           117.86           15.874          
  2           241.30           10.065          
  3           276.22           12.789          
  4           298.56           15.088          
  5           315.10           16.950          
  6           328.26           18.497          
  7           339.19           19.817          
  8           348.54           20.966          
  9           356.71           21.982          
  10           363.97           22.894          
  15           391.53           26.414          
  20           410.84           28.920          
  30           437.80           32.462          
  40           456.81           34.980          
  50           471.51           36.936          
  60           483.49           38.537          
  70           493.60           39.891          
  80           502.36           41.065          
  90           510.07           42.101          
  100           516.97           43.028          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5900650 Emäjoki Seitenoikea havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto