www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Hyrynjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Hyrynjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.9.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 156.45 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 156.41 - 156.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 156.41 m, 75 % todennäköisyydellä yli 156.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 156.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 156.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 156.41 m ja maksimiarvo 156.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 156.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 156.81 m, se on havaittu 15.05.1964 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.14 m.
  • Havainnot asemalta 5900610 Hyrynjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.10. vedenkorkeus on keskimäärin 156.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 156.38 - 156.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 156.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 156.37 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 156.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 156.37 - 156.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 156.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 156.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 156.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 156.32 - 156.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 156.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 156.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 156.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 156.25 - 156.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 156.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 156.21 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto