www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Vellijärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Vellijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.1.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 247.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 247.72 - 247.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 247.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 247.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 247.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 247.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 247.72 m ja maksimiarvo 247.75 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1975 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 248.18 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 248.87 m, se on havaittu 11.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 247.86 m.
  • Havainnot asemalta 5900160 Piispajärvi-Vellijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 247.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.69 - 247.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 247.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.62 - 247.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 247.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.55 - 247.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 247.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.54 - 247.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.51 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto