www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Vellijärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Vellijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 248.21 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 248.00 - 248.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 248.00 m, 75 % todennäköisyydellä yli 248.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 248.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 248.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 247.91 m ja maksimiarvo 248.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1975 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 248.18 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 248.87 m, se on havaittu 11.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 247.86 m.
  • Havainnot asemalta 5900160 Piispajärvi-Vellijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 247.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.70 - 247.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.69 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.01. vedenkorkeus on keskimäärin 247.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.64 - 247.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 247.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.57 - 247.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 247.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 247.52 - 247.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 247.51 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto