www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Palojärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Palojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 205.10 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 205.10 - 205.16 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 205.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 205.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 205.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 205.16 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 205.10 m ja maksimiarvo 205.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 205.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 206.01 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 205.39 m.
  • Havainnot asemalta 5900360 Palojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.11. vedenkorkeus on keskimäärin 205.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 204.99 - 205.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 205.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.99 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.12. vedenkorkeus on keskimäärin 205.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 205.01 - 205.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 205.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.01. vedenkorkeus on keskimäärin 205.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 205.01 - 205.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 205.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.99 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.02. vedenkorkeus on keskimäärin 205.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 204.99 - 205.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 205.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.96 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto