www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Palojärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Palojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.1.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 204.93 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 204.93 - 204.94 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 204.93 m, 75 % todennäköisyydellä yli 204.93 m, 25 % todennäköisyydellä yli 204.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 204.94 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 204.93 m ja maksimiarvo 204.95 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 205.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 206.01 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 205.39 m.
  • Havainnot asemalta 5900360 Palojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 204.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 204.90 - 204.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 204.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.90 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 204.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 204.88 - 204.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 204.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.87 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 204.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 204.86 - 204.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 204.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.85 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 205.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 204.90 - 205.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 205.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 204.85 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto