www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pieni-Kiimanen

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pieni-Kiimanen > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 108 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 104 - 145 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 104 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 105 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 117 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 145 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 103 m3/s ja maksimiarvo 161 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto