www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pieni-Kiimanen

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pieni-Kiimanen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.7.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.7.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 137.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 137.53 - 137.92 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 137.53 m, 75 % todennäköisyydellä yli 137.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 137.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 137.92 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 137.53 m ja maksimiarvo 137.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 138.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 138.45 m, se on havaittu 17.06.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 137.64 m.
  • Havainnot asemalta 5902400 Kaitainsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 137.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.08 - 137.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 137.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.46 - 137.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.43 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 137.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.64 - 137.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.44 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 137.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.62 - 137.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.51 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto