www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pieni-Kiimanen

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pieni-Kiimanen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 137.63 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 137.63 - 137.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 137.63 m, 75 % todennäköisyydellä yli 137.63 m, 25 % todennäköisyydellä yli 137.63 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 137.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 137.63 m ja maksimiarvo 137.66 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 138.06 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 138.45 m, se on havaittu 17.06.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 137.64 m.
  • Havainnot asemalta 5902400 Kaitainsalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.11. vedenkorkeus on keskimäärin 137.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.58 - 137.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.12. vedenkorkeus on keskimäärin 137.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.57 - 137.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.57 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.01. vedenkorkeus on keskimäärin 137.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 137.36 - 137.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 137.34 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.02. vedenkorkeus on keskimäärin 136.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.87 - 136.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.85 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto