www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Jormasjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Jormasjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.9.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 2.72 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.64 - 6.82 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.64 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.16 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.49 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.82 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.63 m3/s ja maksimiarvo 14.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto