www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Jormasjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Jormasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 145.00 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.79 - 145.28 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.79 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.88 m, 25 % todennäköisyydellä yli 145.15 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 145.28 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.70 m ja maksimiarvo 145.34 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 146.22 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 145.27 m.
  • Havainnot asemalta 5902530 Jormasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 144.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.67 - 144.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.65 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 144.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.63 - 144.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.79 - 144.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 144.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.86 - 145.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto