www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Jormasjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Jormasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 145.05 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 145.02 - 145.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 145.02 m, 75 % todennäköisyydellä yli 145.03 m, 25 % todennäköisyydellä yli 145.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 145.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 145.01 m ja maksimiarvo 145.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 146.22 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 145.27 m.
  • Havainnot asemalta 5902530 Jormasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.03. vedenkorkeus on keskimäärin 145.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 145.02 - 145.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 145.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 144.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.95 - 145.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 145.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.93 - 145.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.83 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.05. vedenkorkeus on keskimäärin 145.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 145.40 - 145.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 145.30 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto