www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Jormasjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Jormasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.71 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.70 - 144.84 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.70 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.84 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.70 m ja maksimiarvo 144.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 146.22 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 145.27 m.
  • Havainnot asemalta 5902530 Jormasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 144.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.68 - 144.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 144.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.69 - 144.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 144.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.80 - 145.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 145.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.86 - 145.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto