www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Jormasjärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Jormasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 145.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 145.34 - 146.15 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 145.34 m, 75 % todennäköisyydellä yli 145.50 m, 25 % todennäköisyydellä yli 145.85 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 146.15 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 145.33 m ja maksimiarvo 146.36 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 145.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 146.22 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 145.27 m.
  • Havainnot asemalta 5902530 Jormasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 145.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 145.07 - 145.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 145.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 145.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.98 - 145.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 144.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.88 - 145.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 145.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.91 - 145.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto