www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Saunajärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Saunajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 21.4 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 13.5 - 29.0 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 13.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 18.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 24.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 12.8 m3/s ja maksimiarvo 35.4 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto