www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Saunajärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Saunajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 195.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 195.54 - 195.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 195.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 195.59 m, 25 % todennäköisyydellä yli 195.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 195.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 195.54 m ja maksimiarvo 195.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1986 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 195.70 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 195.93 m, se on havaittu 15.05.1997 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 195.47 m.
  • Havainnot asemalta 5901820 Saunajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 195.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.46 - 195.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 195.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.49 - 195.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 195.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.31 - 195.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.27 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 195.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.27 - 195.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.22 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto