www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Saunajärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Saunajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 195.41 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 195.39 - 195.45 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 195.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 195.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 195.43 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 195.45 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 195.39 m ja maksimiarvo 195.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1986 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 195.70 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 195.93 m, se on havaittu 15.05.1997 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 195.47 m.
  • Havainnot asemalta 5901820 Saunajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 195.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.34 - 195.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.32 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 195.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.33 - 195.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.30 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 195.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.40 - 195.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.35 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 195.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.44 - 195.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto