www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Aittokoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Aittokoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 106 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 105 - 118 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 105 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 105 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 118 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 105 m3/s ja maksimiarvo 141 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 157.62 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 235.00 m3/s, se on havaittu 26.10.1998 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 67.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           119.11           4.497          
  2           153.77           2.851          
  3           163.58           3.623          
  4           169.85           4.274          
  5           174.50           4.801          
  6           178.19           5.240          
  7           181.26           5.614          
  8           183.89           5.939          
  9           186.18           6.227          
  10           188.22           6.485          
  15           195.96           7.482          
  20           201.38           8.192          
  30           208.95           9.195          
  40           214.29           9.909          
  50           218.42           10.463          
  60           221.78           10.916          
  70           224.62           11.300          
  80           227.08           11.632          
  90           229.25           11.926          
  100           231.18           12.189          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5900251 Aittokoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto