www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Emäjoki Seitenoikea

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Emäjoki Seitenoikea > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 115 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 111 - 136 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 111 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 113 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 119 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 136 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 111 m3/s ja maksimiarvo 193 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 253.07 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 438.00 m3/s, se on havaittu 15.05.1964 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 153.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           115.81           16.167          
  2           239.35           10.251          
  3           274.29           13.025          
  4           296.65           15.367          
  5           313.20           17.263          
  6           326.37           18.839          
  7           337.31           20.183          
  8           346.66           21.353          
  9           354.84           22.388          
  10           362.10           23.316          
  15           389.69           26.902          
  20           409.01           29.454          
  30           435.99           33.061          
  40           455.02           35.626          
  50           469.72           37.619          
  60           481.71           39.248          
  70           491.84           40.628          
  80           500.60           41.823          
  90           508.32           42.878          
  100           515.22           43.823          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5900650 Emäjoki Seitenoikea havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto