www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Emäjoki Seitenoikea

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Emäjoki Seitenoikea > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 109 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 109 - 109 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 109 m3/s ja maksimiarvo 109 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 255.12 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 438.00 m3/s, se on havaittu 15.05.1964 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 153.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           116.74           16.154          
  2           241.28           10.243          
  3           276.50           13.014          
  4           299.05           15.354          
  5           315.73           17.249          
  6           329.01           18.824          
  7           340.03           20.167          
  8           349.46           21.336          
  9           357.71           22.370          
  10           365.03           23.298          
  15           392.84           26.880          
  20           412.31           29.431          
  30           439.51           33.035          
  40           458.69           35.598          
  50           473.52           37.589          
  60           485.61           39.217          
  70           495.81           40.595          
  80           504.64           41.790          
  90           512.43           42.844          
  100           519.38           43.788          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5900650 Emäjoki Seitenoikea havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto