www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Leppikoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Leppikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 251 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 157 - 456 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 157 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 208 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 348 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 456 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 156 m3/s ja maksimiarvo 528 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 364.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 590.00 m3/s, se on havaittu 08.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 219.78 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           146.19           26.125          
  2           342.23           16.565          
  3           397.67           21.047          
  4           433.15           24.832          
  5           459.42           27.896          
  6           480.31           30.443          
  7           497.67           32.614          
  8           512.52           34.505          
  9           525.49           36.178          
  10           537.02           37.678          
  15           580.80           43.471          
  20           611.45           47.596          
  30           654.27           53.425          
  40           684.45           57.570          
  50           707.79           60.789          
  60           726.82           63.423          
  70           742.88           65.652          
  80           756.78           67.584          
  90           769.03           69.289          
  100           779.99           70.815          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5900950 Leppikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto