www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Koivukoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Koivukoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 46.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 44.4 - 71.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 44.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 45.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 48.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 71.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.2 m3/s ja maksimiarvo 91.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1948 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 218.27 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 395.00 m3/s, se on havaittu 23.06.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 87.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           94.35           13.148          
  2           205.88           8.337          
  3           237.42           10.592          
  4           257.61           12.497          
  5           272.55           14.039          
  6           284.43           15.321          
  7           294.31           16.414          
  8           302.75           17.365          
  9           310.14           18.207          
  10           316.69           18.962          
  15           341.60           21.878          
  20           359.04           23.954          
  30           383.39           26.887          
  40           400.57           28.973          
  50           413.84           30.594          
  60           424.67           31.919          
  70           433.81           33.041          
  80           441.72           34.013          
  90           448.69           34.871          
  100           454.92           35.639          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5902650 Nuasjärvi Koivukoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto