www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Jylhämä

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Jylhämä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 395 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 388 - 416 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 388 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 390 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 400 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 416 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 386 m3/s ja maksimiarvo 442 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1950 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 450.46 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 700.00 m3/s, se on havaittu 30.10.1998 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 259.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           308.26           15.312          
  2           436.24           9.709          
  3           472.44           12.336          
  4           495.61           14.554          
  5           512.76           16.350          
  6           526.40           17.843          
  7           537.73           19.116          
  8           547.42           20.224          
  9           555.89           21.204          
  10           563.41           22.084          
  15           592.00           25.479          
  20           612.01           27.897          
  30           639.96           31.313          
  40           659.67           33.742          
  50           674.91           35.630          
  60           687.33           37.173          
  70           697.82           38.479          
  80           706.89           39.612          
  90           714.89           40.611          
  100           722.04           41.506          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5903450 Oulujärvi Jylhämä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto