www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Nuojua

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Nuojua > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 31.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 317 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 316 - 319 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 316 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 316 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 318 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 319 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 316 m3/s ja maksimiarvo 319 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1954 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 465.20 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 741.01 m3/s, se on havaittu 19.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 261.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           323.09           15.907          
  2           450.99           10.086          
  3           487.16           12.815          
  4           510.31           15.120          
  5           527.45           16.986          
  6           541.08           18.536          
  7           552.40           19.858          
  8           562.09           21.010          
  9           570.56           22.028          
  10           578.08           22.942          
  15           606.64           26.469          
  20           626.64           28.981          
  30           654.57           32.530          
  40           674.27           35.054          
  50           689.50           37.014          
  60           701.91           38.618          
  70           712.39           39.974          
  80           721.46           41.151          
  90           729.45           42.189          
  100           736.60           43.118          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5903551 Nuojua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto