www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Nuojua

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Nuojua > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 411.05 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.1.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1954 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 464.48 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 741.01 m3/s, se on havaittu 19.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 261.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           321.50           16.136          
  2           450.18           10.231          
  3           486.58           13.000          
  4           509.88           15.337          
  5           527.12           17.230          
  6           540.83           18.803          
  7           552.23           20.144          
  8           561.97           21.312          
  9           570.49           22.345          
  10           578.06           23.271          
  15           606.79           26.850          
  20           626.92           29.397          
  30           655.02           32.997          
  40           674.84           35.557          
  50           690.16           37.546          
  60           702.65           39.173          
  70           713.20           40.549          
  80           722.32           41.742          
  90           730.36           42.795          
  100           737.55           43.738          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5903551 Nuojua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto