www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Utanen

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Utanen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 158 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 141 - 191 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 141 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 151 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 169 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 191 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 139 m3/s ja maksimiarvo 217 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 461.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 744.29 m3/s, se on havaittu 19.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 248.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           302.78           18.161          
  2           445.21           11.515          
  3           485.50           14.630          
  4           511.28           17.261          
  5           530.37           19.391          
  6           545.55           21.161          
  7           558.16           22.671          
  8           568.95           23.985          
  9           578.37           25.148          
  10           586.75           26.191          
  15           618.56           30.218          
  20           640.83           33.086          
  30           671.94           37.137          
  40           693.88           40.018          
  50           710.83           42.256          
  60           724.66           44.087          
  70           736.33           45.636          
  80           746.43           46.979          
  90           755.33           48.164          
  100           763.29           49.225          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5903750 Utanen havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto