www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pälli

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pälli > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 263.40 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 26.6.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 490.54 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 761.00 m3/s, se on havaittu 21.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 423.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           349.25           18.775          
  2           476.42           11.904          
  3           512.38           15.125          
  4           535.40           17.845          
  5           552.44           20.047          
  6           565.99           21.877          
  7           577.25           23.438          
  8           586.88           24.796          
  9           595.30           25.999          
  10           602.78           27.076          
  15           631.17           31.240          
  20           651.06           34.204          
  30           678.83           38.393          
  40           698.42           41.371          
  50           713.55           43.685          
  60           725.90           45.578          
  70           736.32           47.179          
  80           745.33           48.568          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           753.28           49.793          
  100           760.39           50.890          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904050 Pälli havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto