www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pälli

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pälli > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 197 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 197 - 205 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 197 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 197 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 197 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 205 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 197 m3/s ja maksimiarvo 297 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 490.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 761.00 m3/s, se on havaittu 21.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 423.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           346.79           19.593          
  2           476.44           12.423          
  3           513.12           15.785          
  4           536.59           18.623          
  5           553.96           20.921          
  6           567.78           22.831          
  7           579.26           24.460          
  8           589.08           25.878          
  9           597.66           27.132          
  10           605.28           28.257          
  15           634.24           32.602          
  20           654.51           35.696          
  30           682.83           40.067          
  40           702.80           43.176          
  50           718.23           45.590          
  60           730.82           47.565          
  70           741.44           49.237          
  80           750.64           50.686          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           758.74           51.964          
  100           765.98           53.109          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904050 Pälli havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto