www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pälli

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pälli > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 20.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.9.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 421 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 374 - 498 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 374 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 376 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 461 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 498 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 374 m3/s ja maksimiarvo 557 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1973 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 491.55 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 761.00 m3/s, se on havaittu 21.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 423.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           349.01           19.159          
  2           477.29           12.148          
  3           513.58           15.435          
  4           536.80           18.210          
  5           553.99           20.457          
  6           567.66           22.325          
  7           579.02           23.917          
  8           588.73           25.304          
  9           597.22           26.531          
  10           604.77           27.631          
  15           633.41           31.879          
  20           653.47           34.904          
  30           681.49           39.179          
  40           701.25           42.218          
  50           716.52           44.579          
  60           728.97           46.511          
  70           739.48           48.145          
  80           748.58           49.562          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           756.60           50.812          
  100           763.77           51.931          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904050 Pälli havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto