www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pyhäkoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pyhäkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 172 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 150 - 234 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 150 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 156 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 196 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 234 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 150 m3/s ja maksimiarvo 255 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 481.49 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 799.49 m3/s, se on havaittu 19.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 293.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           311.17           19.544          
  2           464.46           12.392          
  3           507.82           15.745          
  4           535.56           18.576          
  5           556.10           20.869          
  6           572.44           22.774          
  7           586.01           24.399          
  8           597.62           25.813          
  9           607.77           27.064          
  10           616.78           28.187          
  15           651.01           32.521          
  20           674.98           35.606          
  30           708.46           39.967          
  40           732.07           43.068          
  50           750.32           45.476          
  60           765.20           47.446          
  70           777.76           49.113          
  80           788.63           50.559          
  90           798.21           51.834          
  100           806.77           52.976          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904052 Pyhäkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto