www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Pyhäkoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Pyhäkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 400 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 396 - 478 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 396 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 398 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 416 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 478 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 396 m3/s ja maksimiarvo 503 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 482.29 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 799.49 m3/s, se on havaittu 19.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 293.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           313.11           19.250          
  2           465.37           12.206          
  3           508.44           15.509          
  4           536.00           18.297          
  5           556.40           20.555          
  6           572.63           22.432          
  7           586.11           24.032          
  8           597.64           25.425          
  9           607.72           26.658          
  10           616.67           27.763          
  15           650.67           32.032          
  20           674.48           35.071          
  30           707.74           39.366          
  40           731.18           42.420          
  50           749.31           44.793          
  60           764.09           46.733          
  70           776.57           48.375          
  80           787.36           49.799          
  90           796.88           51.055          
  100           805.38           52.180          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904052 Pyhäkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto