www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Montta

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Montta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 227 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 226 - 253 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 226 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 226 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 234 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 253 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 226 m3/s ja maksimiarvo 259 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 489.12 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 760.00 m3/s, se on havaittu 22.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 288.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           331.79           17.902          
  2           473.39           11.351          
  3           513.44           14.422          
  4           539.07           17.016          
  5           558.04           19.115          
  6           573.13           20.861          
  7           585.67           22.349          
  8           596.39           23.644          
  9           605.77           24.791          
  10           614.09           25.819          
  15           645.71           29.788          
  20           667.85           32.615          
  30           698.78           36.609          
  40           720.59           39.449          
  50           737.44           41.655          
  60           751.18           43.460          
  70           762.79           44.987          
  80           772.83           46.311          
  90           781.68           47.480          
  100           789.59           48.525          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904053 Montta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto