www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Montta

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Montta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 410 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 392 - 512 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 392 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 402 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 446 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 512 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 384 m3/s ja maksimiarvo 570 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 488.33 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 760.00 m3/s, se on havaittu 22.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 288.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           329.98           18.171          
  2           472.50           11.521          
  3           512.80           14.639          
  4           538.60           17.271          
  5           557.70           19.402          
  6           572.89           21.174          
  7           585.50           22.684          
  8           596.30           23.999          
  9           605.73           25.163          
  10           614.11           26.206          
  15           645.94           30.235          
  20           668.22           33.104          
  30           699.35           37.159          
  40           721.30           40.041          
  50           738.27           42.281          
  60           752.10           44.112          
  70           763.78           45.662          
  80           773.88           47.006          
  90           782.79           48.192          
  100           790.75           49.254          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904053 Montta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto