www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Sanginjoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Sanginjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 3.05 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.13 - 12.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.13 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.13 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 7.35 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.13 m3/s ja maksimiarvo 22.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2009 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 17.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 18.20 m3/s, se on havaittu 13.04.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 17.19 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.22           0.187          
  2           17.79           0.118          
  3           17.95           0.150          
  4           18.05           0.177          
  5           18.13           0.199          
  6           18.19           0.217          
  7           18.24           0.233          
  8           18.29           0.246          
  9           18.32           0.258          
  10           18.36           0.269          
  15           18.48           0.310          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           18.57           0.340          
  30           18.70           0.381          
  40           18.79           0.411          
  50           18.85           0.434          
  60           18.91           0.453          
  70           18.96           0.469          
  80           19.00           0.483          
  90           19.03           0.495          
  100           19.06           0.506          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904400 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto