www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Sanginjoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Sanginjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 13.9 - 52.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 13.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 22.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 38.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 52.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 13.5 m3/s ja maksimiarvo 66.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 17.91 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 18.20 m3/s, se on havaittu 13.04.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 17.19 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.29           0.192          
  2           17.84           0.122          
  3           18.00           0.155          
  4           18.10           0.183          
  5           18.18           0.205          
  6           18.24           0.224          
  7           18.28           0.240          
  8           18.33           0.254          
  9           18.36           0.266          
  10           18.40           0.277          
  15           18.52           0.320          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           18.61           0.350          
  30           18.73           0.393          
  40           18.81           0.423          
  50           18.88           0.447          
  60           18.93           0.466          
  70           18.98           0.483          
  80           19.02           0.497          
  90           19.05           0.509          
  100           19.08           0.521          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904400 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto