www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Sanginjoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Sanginjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.75 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.48 - 22.41 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.48 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.60 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.99 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.41 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.47 m ja maksimiarvo 22.61 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 22.02 m, se on havaittu 01.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.85 m.
  • Havainnot asemalta 5904400. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Mökkejä kastumisvaarassa 21.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 20.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.75 - 20.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 20.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.34 - 20.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.32 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 20.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.18 - 20.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.17 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.13 - 20.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.11 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto