www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Sanginjoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Sanginjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.45 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.15 - 20.76 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.15 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.33 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.76 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.13 m ja maksimiarvo 20.81 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 22.02 m, se on havaittu 01.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.85 m.
  • Havainnot asemalta 5904400. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Mökkejä kastumisvaarassa 21.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.10 - 20.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.10 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.09 - 20.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 20.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.12 - 20.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 20.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.20 - 20.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.09 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto