www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Sanginjoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Sanginjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.45 - 20.96 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.51 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.70 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.96 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.45 m ja maksimiarvo 21.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 22.02 m, se on havaittu 01.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.85 m.
  • Havainnot asemalta 5904400. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Mökkejä kastumisvaarassa 21.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 20.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.33 - 20.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.22 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 20.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.26 - 20.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.19 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 20.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.33 - 20.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.28 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 20.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.31 - 20.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.27 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto