www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Sanginjoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Sanginjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 20.34 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.30 - 20.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 20.40 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.30 m ja maksimiarvo 20.58 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 22.02 m, se on havaittu 01.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.85 m.
  • Havainnot asemalta 5904400. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Mökkejä kastumisvaarassa 21.71 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 20.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.29 - 20.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.02. vedenkorkeus on keskimäärin 20.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.27 - 20.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 20.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.26 - 20.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.24 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 20.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.43 - 21.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.32 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto