www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Merikoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Merikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 402 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 397 - 493 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 397 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 399 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 413 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 493 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 397 m3/s ja maksimiarvo 553 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1950 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 522.37 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 848.11 m3/s, se on havaittu 10.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 356.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           351.74           18.239          
  2           505.31           11.564          
  3           548.75           14.693          
  4           576.55           17.335          
  5           597.12           19.475          
  6           613.49           21.252          
  7           627.09           22.768          
  8           638.72           24.088          
  9           648.88           25.256          
  10           657.91           26.303          
  15           692.21           30.348          
  20           716.22           33.228          
  30           749.76           37.297          
  40           773.41           40.190          
  50           791.70           42.438          
  60           806.60           44.276          
  70           819.19           45.832          
  80           830.08           47.181          
  90           839.67           48.371          
  100           848.25           49.437          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904450 Merikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto