www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Merikoski

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Merikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 440 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 393 - 573 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 393 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 403 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 478 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 573 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 393 m3/s ja maksimiarvo 626 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1950 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 521.60 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 848.11 m3/s, se on havaittu 10.08.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 356.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           350.00           18.478          
  2           504.45           11.716          
  3           548.13           14.886          
  4           576.08           17.563          
  5           596.78           19.730          
  6           613.24           21.532          
  7           626.91           23.068          
  8           638.61           24.405          
  9           648.83           25.588          
  10           657.91           26.649          
  15           692.40           30.747          
  20           716.55           33.664          
  30           750.28           37.787          
  40           774.07           40.718          
  50           792.45           42.996          
  60           807.44           44.858          
  70           820.10           46.435          
  80           831.05           47.801          
  90           840.70           49.007          
  100           849.33           50.087          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5904450 Merikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto