www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Kalliojoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Kalliojoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.1.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.931 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.895 - 2.32 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.895 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.895 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.67 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.32 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.895 m3/s ja maksimiarvo 2.61 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto