www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Kalliojoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Kalliojoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 16.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.30 - 26.6 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 7.30 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 11.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 26.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.54 m3/s ja maksimiarvo 36.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto