www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Kalliojoki

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Kalliojoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 15.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.83 - 23.1 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.83 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 18.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 23.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.94 m3/s ja maksimiarvo 25.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto